Please wait a minute...
通知公告
访问统计

总访问量

今日访问

在线人数

本期目录

  2019年 26卷 5期 刊出日期2019-10-31
  Artificial Intelligence

  Zhang Zhao, Zhang Yong, Teng Ying lei, Guo Da, Deng Hai qin

  中国邮电高校学报(英文版), 2019, 26 (5). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.0028

  摘要 ( 283 ) PDF (0 KB)( 100 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Qu Zhijian,Wang Shasha, Xu Hongbo, Li Panjing, Li Caihong

  中国邮电高校学报(英文版), 2019, 26 (5). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.0021

  摘要 ( 218 ) PDF (0 KB)( 98 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Song Da1, Fu Xiong1, Zhou Jingjing2, Wang Junchang1, Zhang Lin1, Deng Song3, Qia

  中国邮电高校学报(英文版), 2019, 26 (5). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.0022

  摘要 ( 212 ) PDF (0 KB)( 150 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Li Bin1, 2, Jiang Jianguo3, Yuan Kaiguo4

  中国邮电高校学报(英文版), 2019, 26 (5). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.0020

  摘要 ( 362 ) PDF (0 KB)( 171 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Image Processing

  Wu Xiaochu1, Tang Guijin1,Liu Xiaohua1, Cui Ziguan1, Luo Suhuai2

  中国邮电高校学报(英文版), 2019, 26 (5). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.0030

  摘要 ( 255 ) PDF (0 KB)( 108 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Peng Hong1, Ding Guangtai1,2, Zhang Huiran1,2,Hu Dongli2,3

  中国邮电高校学报(英文版), 2019, 26 (5). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.0026

  摘要 ( 261 ) PDF (0 KB)( 96 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Deng Junyong1, Liu Yang1, Xie Xiaoyan2

  中国邮电高校学报(英文版), 2019, 26 (5). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.0031

  摘要 ( 238 ) PDF (0 KB)( 106 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Others

  Liu Yitong,Tian Wang, Li Yuchen, Yang Hongwen

  中国邮电高校学报(英文版), 2019, 26 (5). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.0027

  摘要 ( 241 ) PDF (0 KB)( 102 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Tian Zengshan, Ren Haoliang,Zhou Mu

  中国邮电高校学报(英文版), 2019, 26 (5). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.0023

  摘要 ( 226 ) PDF (0 KB)( 106 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Yang Tao1, Yan Yonghong1, Zhang Yue1, Guo Huijuan1, Zhu Yongyuan2, Huang Wei1,3

  中国邮电高校学报(英文版), 2019, 26 (5). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.0029

  摘要 ( 286 ) PDF (0 KB)( 190 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标