Please wait a minute...
通知公告
访问统计

总访问量

今日访问

在线人数

本期目录

  2019年 26卷 5期 刊出日期2019-10-31
  Artificial Intelligence

  Zhang Zhao, Zhang Yong, Teng Ying lei, Guo Da, Deng Hai qin

  中国邮电高校学报(英文), 2019, 26 (5). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.0028

  摘要 ( 401 ) PDF (1877 KB)( 136 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Qu Zhijian, Wang Shasha, Xu Hongbo, Li Panjing, Li Caihong

  中国邮电高校学报(英文), 2019, 26 (5). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.0021

  摘要 ( 319 ) PDF (746 KB)( 132 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Song Da, Fu Xiong, Zhou Jingjing, Wang Junchang, Zhang Lin, Deng Song, Qia

  中国邮电高校学报(英文), 2019, 26 (5). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.0022

  摘要 ( 306 ) PDF (2258 KB)( 194 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Li Bin, Jiang Jianguo, Yuan Kaiguo

  中国邮电高校学报(英文), 2019, 26 (5). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.0020

  摘要 ( 506 ) PDF (467 KB)( 252 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Image Processing

  Wu Xiaochu, Tang Guijin, Liu Xiaohua, Cui Ziguan, Luo Suhuai

  中国邮电高校学报(英文), 2019, 26 (5). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.0030

  摘要 ( 359 ) PDF (8406 KB)( 121 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Peng Hong, Ding Guangtai, Zhang Huiran, Hu Dongli,

  中国邮电高校学报(英文), 2019, 26 (5). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.0026

  摘要 ( 365 ) PDF (7167 KB)( 104 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Deng Junyong, Liu Yang, Xie Xiaoyan

  中国邮电高校学报(英文), 2019, 26 (5). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.0031

  摘要 ( 350 ) PDF (3098 KB)( 125 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Others

  Liu Yitong, Tian Wang, Li Yuchen, Yang Hongwen

  中国邮电高校学报(英文), 2019, 26 (5). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.0027

  摘要 ( 348 ) PDF (1816 KB)( 156 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Tian Zengshan, Ren Haoliang, Zhou Mu

  中国邮电高校学报(英文), 2019, 26 (5). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.0023

  摘要 ( 301 ) PDF (3686 KB)( 145 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Yang Tao, Yan Yonghong, Zhang Yue, Guo Huijuan, Zhu Yongyuan, Huang Wei,

  中国邮电高校学报(英文), 2019, 26 (5). doi: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2019.0029

  摘要 ( 391 ) PDF (2823 KB)( 234 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标