Please wait a minute...
News

Current Issue

2006, Vol.13 No.1 Publication date: 30 March 2006
Wireless

LIU Yue-yang; JI Hong; YUE Guang-xin

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (1). doi: 1005-8885(2006)01-0001-05

Abstract ( 2479 ) PDF (0 KB)( 19 )

Related Articles | Metrics

WANG Xing-sheng, SUN Han-xu

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (1). doi: 1005-8885(2006)01-0006-04

Abstract ( 2372 ) PDF (0 KB)( 14 )

Related Articles | Metrics

ZHAO Rui; LI Yan; YANG Da-cheng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (1). doi: 1005-8885(2006)01-0010-05

Abstract ( 2640 ) PDF (0 KB)( 25 )

Related Articles | Metrics

MA Shu-hui, JI Hong , YUE Guang-xin

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (1). doi: 1005-8885(2006)01-0015-05

Abstract ( 2833 ) PDF (0 KB)( 22 )

Related Articles | Metrics

LIU Chen,WANG Wen-bo

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (1). doi: 1005-8885(2006)01-0020-05

Abstract ( 2661 ) PDF (0 KB)( 23 )

Related Articles | Metrics

ZHOU Li-gang;SUN Dan-dan;LI Xin;MIAO Jian-song;DING Wei

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (1). doi: 1005-8885(2006)-01-0025-04

Abstract ( 3101 ) PDF (0 KB)( 16 )

Related Articles | Metrics

Network

JI Yi-mu ;WANG Ru-chuan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (1). doi: 1005-8885(2006)01-0029-05

Abstract ( 2522 ) PDF (0 KB)( 18 )

Related Articles | Metrics

HU Xiao; SONG Jun-de; SONG Mei; ZHOU Wei

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (1). doi: 1005-8885(2006)01-0034-06

Abstract ( 3258 ) PDF (0 KB)( 40 )

Related Articles | Metrics

SONG Jiang-wan; MI Zheng-kun; CHENG Ji-zhen

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (1). doi: 1005-8885(2006)01-0040-04

Abstract ( 2258 ) PDF (0 KB)( 16 )

Related Articles | Metrics

REN Xun-yi; WANG Ru-chuan; WANG Hai-yan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (1). doi: 1005-8885(2006)01-0044-05

Abstract ( 3116 ) PDF (0 KB)( 17 )

Related Articles | Metrics

Mobil Communication

JIANG Guang-xing; ZHU Hong-bo; CAO Wei

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (1). doi: 1005-8885(2006)01-0049-04

Abstract ( 2673 ) PDF (0 KB)( 18 )

Related Articles | Metrics

GU Xue-lin; TIAN Hui; YANG Ning; ZHANG Ping

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (1). doi: 1005-8885(2006)01-0053-07

Abstract ( 3102 ) PDF (0 KB)( 21 )

Related Articles | Metrics

ZHAO Xue; GUO Shu-xu

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (1). doi: 1005-8885(2006)01-0060-03

Abstract ( 3071 ) PDF (0 KB)( 18 )

Related Articles | Metrics

Optical

CHEN Gen-xiang; <SPAN lang=EN-US style=

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (1). doi: 1005-8885(2006)01-0063-04

Abstract ( 2399 ) PDF (0 KB)( 15 )

Related Articles | Metrics

YE Xiao-hua; ZHANG Fang-di; ZHANG Min

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (1). doi: 1005-8885(2006)01-0067-04

Abstract ( 2271 ) PDF (0 KB)( 15 )

Related Articles | Metrics

Integrated Circuit Design

LI En-ling; SONG Lin-hong; YANG Dang-qiang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (1). doi: 1005-8885(2006)01-0071-04

Abstract ( 2735 ) PDF (0 KB)( 16 )

Related Articles | Metrics

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (1). doi: 1005-8885(2006)01-0075-04

Abstract ( 2832 ) PDF (0 KB)( 13 )

Related Articles | Metrics

Signal Processing

WANG You-guo; WU Le-nan; ZHANG Dan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (1). doi: 1005-8885(2006)01-0079-05

Abstract ( 2296 ) PDF (0 KB)( 13 )

Related Articles | Metrics

CDMA

SUN Guang-yong;YAN Fa-jun;WANG Wen-bo

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (1). doi: 1005-8885(2006)01-0084-04

Abstract ( 2511 ) PDF (0 KB)( 14 )

Related Articles | Metrics

QoS

ZHANG Yong-zhong; ZHAO Yin-liang; LI Zeng-zhi

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (1). doi: 1005-8885(2006)01-0088-05

Abstract ( 2468 ) PDF (0 KB)( 15 )

Related Articles | Metrics

OFDM

JIN Yi-dan; WU Wei-ling

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (1). doi: 1005-8885(2006)01-0093-06

Abstract ( 3708 ) PDF (0 KB)( 19 )

Related Articles | Metrics

Management

LU Fu-rong; LU Ting-jie

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (1). doi: 1005-8885(2006)01-0099-05

Abstract ( 2689 ) PDF (0 KB)( 18 )

Related Articles | Metrics

WANG Zhi-yu; QIU Yan-lin; GUI Shi-he

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (1). doi: 1005-8885(2006)01-0104-05

Abstract ( 2570 ) PDF (0 KB)( 19 )

Related Articles | Metrics

LIU Hong-yu; LI Jian; GE Yun-xian

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (1). doi: 1005-8885(2006)01-0109-05

Abstract ( 3223 ) PDF (0 KB)( 21 )

Related Articles | Metrics