Please wait a minute...
News

Current Issue

2006, Vol.13 No.3 Publication date: 30 September 2006
Wireless

HE Peng-fei; Lv Ying-hua; ZHANG Hong-xin; WANG Ye-qiu; XU Yong

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (3). doi: 1005-8885(2006)03-0001-04

Abstract ( 2335 ) PDF (0 KB)( 13 )

Related Articles | Metrics

CHEN Chao;ZHENG Bao-yu;ZHAO Xian-jing

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (3). doi: 1005-8885(2006)03-0005-06

Abstract ( 2135 ) PDF (0 KB)( 15 )

Related Articles | Metrics

wireless

MIAO De-shan; LI Dao-ben

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (3). doi:

Abstract ( 3071 ) PDF (0 KB)( 47 )

Related Articles | Metrics

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (3). doi:

Abstract ( 2174 ) PDF (0 KB)( 15 )

Related Articles | Metrics

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (3). doi:

Abstract ( 2234 ) PDF (0 KB)( 16 )

Related Articles | Metrics

GU Xue-lin; YAN Wei; TIAN Hui; ZHANG Ping

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (3). doi:

Abstract ( 3247 ) PDF (0 KB)( 33 )

Related Articles | Metrics

ZHANG Yi, GU Jian , YANG Da-cheng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (3). doi:

Abstract ( 3060 ) PDF (0 KB)( 12 )

Related Articles | Metrics

network

SONG Mei; FENG Rui-jun; HUANG Jian-wen; SONG Jun-de

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (3). doi:

Abstract ( 2402 ) PDF (0 KB)( 15 )

Related Articles | Metrics

YU Yi-fan; YIN Chang-chuan; YUE Guang-xin

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (3). doi:

Abstract ( 2540 ) PDF (0 KB)( 11 )

Related Articles | Metrics

QIAO Xiu-quan, LI Xiao-feng, LIANG Shou-qing

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (3). doi:

Abstract ( 2867 ) PDF (0 KB)( 11 )

Related Articles | Metrics

LI Xin, MIAO Jian-song, SUN Dan-dan, ZHOU Li-gang, DING Wei

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (3). doi:

Abstract ( 2468 ) PDF (0 KB)( 41 )

Related Articles | Metrics

ZHANG Di, ZHANG Min, YE Pei-da

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (3). doi:

Abstract ( 3076 ) PDF (0 KB)( 29 )

Related Articles | Metrics

SUN Quan, WANG Gong-pu

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (3). doi:

Abstract ( 2732 ) PDF (0 KB)( 15 )

Related Articles | Metrics

LI Li, DONG Shu-song, WEN Xiang-ming

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (3). doi:

Abstract ( 2255 ) PDF (0 KB)( 12 )

Related Articles | Metrics

HAN Li, LEI Zhen-min

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (3). doi:

Abstract ( 2526 ) PDF (0 KB)( 24 )

Related Articles | Metrics

GU Yi-ran, WANG Suo-ping, WU Hai-ya

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (3). doi:

Abstract ( 2306 ) PDF (0 KB)( 11 )

Related Articles | Metrics

multimedia

LIAO Ning, YAN Dan, QUAN Zi-yi, MEN Ai-dong

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (3). doi:

Abstract ( 2564 ) PDF (0 KB)( 37 )

Related Articles | Metrics

security

CHEN Jian-gang, WANG Ru-chuan, WANG Hai-yan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (3). doi:

Abstract ( 3161 ) PDF (0 KB)( 12 )

Related Articles | Metrics

optical

LIU Jian-guo, LI Ye-zhou

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (3). doi:

Abstract ( 2671 ) PDF (0 KB)( 17 )

Related Articles | Metrics

management

DOU Cai-lan, LONG Xiao-yu

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (3). doi:

Abstract ( 2951 ) PDF (239 KB)( 21 )

Related Articles | Metrics

MU Wen-jie; TANG Xin-ying; ZHOU Xiao-guang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (3). doi:

Abstract ( 2300 ) PDF (0 KB)( 15 )

Related Articles | Metrics

ZHAO Hui-juan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (3). doi:

Abstract ( 2428 ) PDF (0 KB)( 14 )

Related Articles | Metrics