Please wait a minute...
News

Current Issue

2006, Vol.13 No.4 Publication date: 30 December 2006
Wireless

LU Yan-hui;LUO Tao;YIN Chang-chuan;YUE Guang-xin

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (4). doi: 1005-8885 (2006) 04-0001-06

Abstract ( 2958 ) PDF (0 KB)( 18 )

Related Articles | Metrics

TANG Bi-hua;MA Xiao-lei;LIU Yuan-an;GAO Jin-chun

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (4). doi: 1005-8885 (2006) 04-0007-06

Abstract ( 2638 ) PDF (0 KB)( 19 )

Related Articles | Metrics

ZHANG Ying-hai, WANG Wei-dong, DONG Yu, ZHOU Kai-jie

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (4). doi: 1005-8885 (2006) 04-0013-06

Abstract ( 2634 ) PDF (0 KB)( 36 )

Related Articles | Metrics

WANG Ye-qiu;LU Ying-hua;ZHANG Hong-xin;HE Peng-fei;ZHANG Li-kun

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (4). doi: 1005-8885 (2006) 04-0019-05

Abstract ( 2748 ) PDF (0 KB)( 16 )

Related Articles | Metrics

JIN Yi-dan;ZHANG Feng;WU Wei-ling

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (4). doi: 1005-8885 (2006) 04-0024-05

Abstract ( 2623 ) PDF (0 KB)( 17 )

Related Articles | Metrics

ZHANG Zu-fan;DU Hui-ping;JIANG Ze

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (4). doi: 1005-8885(2006) 04-0029-05

Abstract ( 2438 ) PDF (0 KB)( 39 )

Related Articles | Metrics

YU Qun;SONG Mei-na;SONG Jun-de;ZHAN Xiao-su

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (4). doi: 1005-8885 (2006) 04-0034-05

Abstract ( 2629 ) PDF (0 KB)( 14 )

Related Articles | Metrics

Security

CHEN Xiu-bo;LIU Xin-yuan; WEN Qiao-yan; ZHU Fu-chen

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (4). doi: 1005-8885 (2006) 04-0039-04

Abstract ( 2561 ) PDF (0 KB)( 12 )

Related Articles | Metrics

LI Chao;YANG Yi-xian;NIU Xin-xin

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (4). doi: 1005-8885 (2006)04-0043-05

Abstract ( 2977 ) PDF (0 KB)( 56 )

Related Articles | Metrics

LI Ling-juan;SHEN Ling-tong

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (4). doi: 1005-8885 (2006) 04-0048-06

Abstract ( 2651 ) PDF (0 KB)( 32 )

Related Articles | Metrics

YANG Geng;RONG Chun-ming;VEIGNER Christian;WANG Jiang-tao;CHENG Hong-bing

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (4). doi: 1005-8885 (2006) 04-0054-07

Abstract ( 2439 ) PDF (0 KB)( 13 )

Related Articles | Metrics

WANG Xu-ying;LU Ying-hua;ZHANG Li-kun

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (4). doi: 1005-8885 (2006) 04-0061-06

Abstract ( 2558 ) PDF (0 KB)( 11 )

Related Articles | Metrics

Wireless Sensor Network

YAN Zhen-ya;ZHENG Bao-yu

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (4). doi: 1005-8885 (2006) 04-0067-06

Abstract ( 2544 ) PDF (0 KB)( 28 )

Related Articles | Metrics

Optical Fiber Communication

SHAN Jiang-dong;TIAN Xiao-jian;DENG Jun;ZHANG Shuang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (4). doi: 1005-8885 (2006)04-0073-04

Abstract ( 2492 ) PDF (0 KB)( 10 )

Related Articles | Metrics

Optical

SONG Chun-rong, ZHAO Jian-jun, LIU Jin

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (4). doi: 1005-8885 (2006) 04-0077-04

Abstract ( 2422 ) PDF (0 KB)( 15 )

Related Articles | Metrics

Network

ZHANG Jian-feng;WANG Ru-chuan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (4). doi: 1005-8885 (2006) 04-0081-05

Abstract ( 2417 ) PDF (0 KB)( 30 )

Related Articles | Metrics

Multimedia

FU Xian-cheng;ZOU Xue-cheng;LEI Jian-ming

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (4). doi: 1005-8885 (2006) 04-0086-05

Abstract ( 2653 ) PDF (0 KB)( 12 )

Related Articles | Metrics

Automatic Control

JIANG Min;ZHANG Zeng-ke;DONG Dao-yi

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (4). doi: 1005-8885 (2006) 04-0091-04

Abstract ( 2479 ) PDF (0 KB)( 11 )

Related Articles | Metrics

Coding

ZHANG Peng-cheng;FU Fang-wei;CHANG Zu-ling

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (4). doi: 1005-8885 (2006) 04-0095-03

Abstract ( 2290 ) PDF (0 KB)( 31 )

Related Articles | Metrics

Management

PENG Jiu-sheng;LIANG Xiong-jian

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (4). doi: 1005-8885 (2006) 04-0098-04

Abstract ( 2338 ) PDF (0 KB)( 12 )

Related Articles | Metrics

LIU Bing;TANG Shou-lian

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (4). doi: 1005-8885 (2006) 04-0102-04

Abstract ( 2314 ) PDF (0 KB)( 11 )

Related Articles | Metrics

ZHANG Xiao-dan; YUE Shu-jie;WANG Wei-min

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2006, 13 (4). doi: 1005-8885 (2006) 04-0106-05

Abstract ( 2771 ) PDF (0 KB)( 13 )

Related Articles | Metrics