Please wait a minute...
通知公告
访问统计

总访问量

今日访问

在线人数

本期目录

  2015年 22卷 3期 刊出日期2015-06-30
  Wireless

  Wang Meng, Tian Hui, Nie Gaofeng, Wang Zhibo, Liu Yang

  中国邮电高校学报(英文), 2015, 22 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60646-X

  摘要 ( 1588 ) PDF (0 KB)( 414 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Chuai Gang, Meng Fanfan, Sun Li

  中国邮电高校学报(英文), 2015, 22 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60647-1

  摘要 ( 1455 ) PDF (0 KB)( 178 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Shi Xiangqun(1), Chu Qingxin(2)

  中国邮电高校学报(英文), 2015, 22 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60648-3

  摘要 ( 2235 ) PDF (0 KB)( 142 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Song Yaolian, Zhang Fan, Shao Yubin, Long Hua

  中国邮电高校学报(英文), 2015, 22 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60649-5

  摘要 ( 1477 ) PDF (0 KB)( 141 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Wu Yue, Yang Hongwen

  中国邮电高校学报(英文), 2015, 22 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60650-1

  摘要 ( 1579 ) PDF (0 KB)( 160 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Guo Yong, Huang Liang

  中国邮电高校学报(英文), 2015, 22 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60651-3

  摘要 ( 1413 ) PDF (0 KB)( 151 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Zhu Xiaorong(1,2), Zhao Ya’nan(1), Wang Yong(3)

  中国邮电高校学报(英文), 2015, 22 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60652-5

  摘要 ( 2427 ) PDF (0 KB)( 173 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Zhang Yongjian(1,2), Zhang Kexin(3), Kang Yanmei(2), Yang Dacheng(1)

  中国邮电高校学报(英文), 2015, 22 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60653-7

  摘要 ( 2314 ) PDF (0 KB)( 139 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  He Yizhou(1,2),Cui Gaofeng(1), Li Pengxu(1), Chang Ruijun(1), Wang Weidong(1)

  中国邮电高校学报(英文), 2015, 22 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60654-9

  摘要 ( 2312 ) PDF (0 KB)( 157 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Networks

  Zhao Xing, Lu Zhaoming, Wang Luhan, Wen Xiangming, Lei Tao

  中国邮电高校学报(英文), 2015, 22 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60655-0

  摘要 ( 1320 ) PDF (0 KB)( 139 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Zhang Yi, Guo Yuchun, Chen Yishuai

  中国邮电高校学报(英文), 2015, 22 (3). doi:

  摘要 ( 1302 ) PDF (0 KB)( 132 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Others

  Qu Zhijian, Liu Xiaohong, Zhang Xianwei, Xie Yinbao, Li Caihong

  中国邮电高校学报(英文), 2015, 22 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60657-4

  摘要 ( 1468 ) PDF (0 KB)( 155 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Bi Song, Han Cunwu, Sun Dehui

  中国邮电高校学报(英文), 2015, 22 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60658-6

  摘要 ( 1322 ) PDF (0 KB)( 145 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Li Fangwei, Liu Fan, Zhu Jiang, Nie Yifang

  中国邮电高校学报(英文), 2015, 22 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60659-8

  摘要 ( 1383 ) PDF (0 KB)( 142 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标

  Hao Honggang(1), He Yong(1), Ren Yi(1), Liu Yanhui(2)

  中国邮电高校学报(英文), 2015, 22 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(15)60660-4

  摘要 ( 2620 ) PDF (0 KB)( 134 )

  参考文献 | 相关文章 | 计量指标