Please wait a minute...
News

Current Issue

2013, Vol.20 No.5 Publication date: 30 October 2013
Networks

YANG Rui-ming , CHANG Yong-yu, YANG Da-cheng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60082-5

Abstract ( 1592 )

References | Related Articles | Metrics

AO Nai-xiang , XU Ying-ying, HUANG Dan, ZHAO Yong-xiang, CHEN Chang-jia

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60083-7

Abstract ( 1454 )

References | Related Articles | Metrics

Chuai Gang, Yu XiaoLiang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60084-9

Abstract ( 1566 )

References | Related Articles | Metrics

ZHANG Yan, HUANG Tao, LIU Jiang, CHEN Jian-ya, LIU Yun-jie

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60085-0

Abstract ( 1528 )

References | Related Articles | Metrics

LIU You-yao, GAO Meng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60086-2

Abstract ( 1591 )

References | Related Articles | Metrics

Zhang Qian-Yan WANG Ru-chuan SHA Chao HUANG Hai-ping

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60087-4

Abstract ( 1400 )

References | Related Articles | Metrics

FANG Chao HUANG Tao LIU Jiang CHEN Jian-ya LIU Yun-jie

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60088-6

Abstract ( 1502 )

References | Related Articles | Metrics

Wireless

GAO Jun-jun ZHANG Jian-hua TAO Xiao-feng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60089-8

Abstract ( 1608 )

References | Related Articles | Metrics

ZHAO Pei ZHANG Xu-pu YANG Da-cheng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60090-4

Abstract ( 1697 )

References | Related Articles | Metrics

WANG Dong-yu WANG Xiao-xiang WANG Yu-long

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60091-6

Abstract ( 1532 )

References | Related Articles | Metrics

KOU Ke-hao TANG Bi-hua LIU Kai-ming MA Tao

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60092-8

Abstract ( 1487 )

References | Related Articles | Metrics

LIU Jian LI Xi JI Hong ZHANG Xiao-liang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60093-X

Abstract ( 1532 )

References | Related Articles | Metrics

CHEN Kai WAN Wen-qiang LI Yun

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60094-1

Abstract ( 1529 )

References | Related Articles | Metrics

ZHUANG Ling JI Xiang SHAO Kai WANG Guang-yu

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60095-3

Abstract ( 1920 )

References | Related Articles | Metrics

QIAO Yuan-yuan LEI Zhen-ming YUAN Lun GUO Min-jie

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60096-5

Abstract ( 1548 )

References | Related Articles | Metrics

Others

HAN Ting LUO Shou-shan ZHU Hong-liang XIN Yang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60097-7

Abstract ( 1580 )

References | Related Articles | Metrics

QU Zhi-jian XIE Yin-bao WANG Ju-hui LIU Xiao-hong

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60098-9

Abstract ( 1552 )

References | Related Articles | Metrics

PU Xin TIAN Xiao-jian ZHAI Hong-yi QIAO Liang LIU Chun-yan CUI Yan-qun

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60099-0

Abstract ( 1527 )

References | Related Articles | Metrics

WU Qing FAN Jiu-lun

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (5). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60100-4

Abstract ( 1619 )

References | Related Articles | Metrics