Please wait a minute...
News

Current Issue

2011, Vol.18 No.4 Publication date: 31 August 2011
Wireless

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2011, 18 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(10)60075-1

Abstract ( 1973 )

References | Related Articles | Metrics

CHEN Xin, XU Xiao-dong, LI Hong-jia, TAO Xiao-feng, Tommy Svensson

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2011, 18 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(10)60076-3

Abstract ( 1968 )

References | Related Articles | Metrics

LIU Ai-sheng, ZHU Qi

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2011, 18 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(10)60077-5

Abstract ( 1930 ) PDF (0 KB)( 197 )

References | Related Articles | Metrics

HU Feng, JIN Li-biao, LI Jian-zeng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2011, 18 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(10)60078-7

Abstract ( 2072 ) PDF (0 KB)( 126 )

References | Related Articles | Metrics

GE Wen-dong, JI Hong, LI Xi

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2011, 18 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(10)60079-9

Abstract ( 1894 ) PDF (0 KB)( 168 )

References | Related Articles | Metrics

DING Jie, LIU Dan-pu, WU Hua-ri

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2011, 18 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(10)60080-5

Abstract ( 2117 ) PDF (0 KB)( 191 )

References | Related Articles | Metrics

LI Mei-ling, YUAN Chao-wei, LI Lin, YANG Rui-zhe

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2011, 18 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(10)60081-7

Abstract ( 1802 ) PDF (0 KB)( 174 )

References | Related Articles | Metrics

DING Yi, LIU Yuan-an, XIE Gang, DENG Pan-liang, LI Xing-zhen

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2011, 18 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(10)60082-9

Abstract ( 2052 ) PDF (0 KB)( 194 )

References | Related Articles | Metrics

CAI Wen-qi, ZHANG Xing, WANG Wen-bo

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2011, 18 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(10)60083-0

Abstract ( 1869 ) PDF (0 KB)( 181 )

References | Related Articles | Metrics

ZHAO Cheng-lin, ZHANG Kun, SUN Xue-bin, JIANG Ting

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2011, 18 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(10)60084-2

Abstract ( 1880 ) PDF (0 KB)( 161 )

References | Related Articles | Metrics

WU Zhuo, YANG Hong-bing

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2011, 18 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(10)60085-4

Abstract ( 1979 ) PDF (0 KB)( 159 )

References | Related Articles | Metrics

PHAM Van-bien, SHENG Wei-xing, MA Xiao-feng, WANG Hao

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2011, 18 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(10)60086-6

Abstract ( 1730 ) PDF (0 KB)( 186 )

References | Related Articles | Metrics

KONG Sun, CHEN Zeng-qiang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2011, 18 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(10)60087-8

Abstract ( 1903 ) PDF (0 KB)( 240 )

References | Related Articles | Metrics

XIAN Yong-ju, TIAN Feng-chun, XU Chang-biao, YANG Yue

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2011, 18 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(10)60088-X

Abstract ( 1838 ) PDF (0 KB)( 223 )

References | Related Articles | Metrics

ZHANG Long-chang, ZOU Hua, YANG Fang-Chun

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2011, 18 (4). doi: 1016/S101005-8885(10)60089-1

Abstract ( 1832 ) PDF (0 KB)( 242 )

References | Related Articles | Metrics

WEI Yi-fei, SONG Mei, ZHANG Yong, LIU Ning-ning

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2011, 18 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(10)60090-8

Abstract ( 1819 ) PDF (0 KB)( 221 )

References | Related Articles | Metrics

LI Rui1, HUANG Tao, CHEN Jian-ya, LIU Yun-jie

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2011, 18 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(10)60091-X

Abstract ( 2312 ) PDF (0 KB)( 165 )

References | Related Articles | Metrics

MEI Jing-qing, JI Hong, LI Yi

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2011, 18 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(10)60092-1

Abstract ( 2214 ) PDF (0 KB)( 176 )

References | Related Articles | Metrics

Lijun Zhang Li-Nan LI

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2011, 18 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(10)60093-3

Abstract ( 2081 ) PDF (0 KB)( 177 )

References | Related Articles | Metrics

WANG Yan, HU Yu-pu, LI Shun-bo, YANG Yang

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2011, 18 (4). doi: 10.1016/S1005-8885(10)60094-5

Abstract ( 1768 ) PDF (0 KB)( 182 )

References | Related Articles | Metrics