High performance architecture for unified forward and inverse transform of HEVC
蒋林 Wang Xingjun, Wu Xin, Deng Junyong, Huang Xingjie
JOURNAL OF CHINA UNIVERSITIES OF POSTS AND TELECOM . 2017, (3): 16 -23 .  DOI: 10.1016/S1005-8885(17)60207-3