Please wait a minute...
通知公告
访问统计

总访问量

今日访问

在线人数

本期目录

  2016年 23卷 3期 刊出日期2016-06-28
  Artificial Intelligence

  Yuan Zheng, Wang Mei, Feng Xiao

  中国邮电高校学报(英文), 2016, 23 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(16)60026-2

  摘要 ( 3655 ) PDF (475 KB)( 309 )

  相关文章 | 计量指标

  Gao Wen, Hu Yupu, Wang Baocang, Xie Jia

  中国邮电高校学报(英文), 2016, 23 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(16)60027-4

  摘要 ( 3830 ) PDF (442 KB)( 400 )

  相关文章 | 计量指标

  Zhang Leyou, Zhang Jingxia, Hu Yupu

  中国邮电高校学报(英文), 2016, 23 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(16)60028-6

  摘要 ( 3493 ) PDF (487 KB)( 305 )

  相关文章 | 计量指标

  Zheng Ruijuan, Chen Jing, Zhang Mingchuan, Zhu Junlong, Wu Qingtao

  中国邮电高校学报(英文), 2016, 23 (3). doi:

  摘要 ( 3457 ) PDF (441 KB)( 338 )

  相关文章 | 计量指标

  Wireless

  Zhuang Ling, Ma Long

  中国邮电高校学报(英文), 2016, 23 (3). doi:

  摘要 ( 3057 ) PDF (743 KB)( 286 )

  相关文章 | 计量指标

  Yang Dong, Tian Xinji

  中国邮电高校学报(英文), 2016, 23 (3). doi:

  摘要 ( 2991 ) PDF (399 KB)( 269 )

  相关文章 | 计量指标

  Tan Youyu, Pan Gaofeng, Zhao Hui

  中国邮电高校学报(英文), 2016, 23 (3). doi:

  摘要 ( 3117 ) PDF (421 KB)( 280 )

  相关文章 | 计量指标

  Network

  Wu Yalong, Li Xi, Zhang Heli, Wang Ke

  中国邮电高校学报(英文), 2016, 23 (3). doi:

  摘要 ( 3712 ) PDF (778 KB)( 815 )

  相关文章 | 计量指标

  Wang Qiyao, Li Zhengmin, Jin Yuehui, Cheng Shiduan, Yang Tan

  中国邮电高校学报(英文), 2016, 23 (3). doi:

  摘要 ( 3026 ) PDF (1132 KB)( 278 )

  相关文章 | 计量指标

  Gui Xiaolin, Liu Jun, Li Chenyu, Lü Qiujian, Lei Zhenming

  中国邮电高校学报(英文), 2016, 23 (3). doi:

  摘要 ( 3456 ) PDF (1648 KB)( 1206 )

  相关文章 | 计量指标

  Others

  Wang Yue, Wang Xiaojie, Mao Yuzhao

  中国邮电高校学报(英文), 2016, 23 (3). doi:

  摘要 ( 3190 ) PDF (819 KB)( 258 )

  相关文章 | 计量指标

  Wang Liang, Chen Tao, Lin Xudong, Wei Peifeng, Liu Xinyue, Jia Jianlu

  中国邮电高校学报(英文), 2016, 23 (3). doi:

  摘要 ( 3059 ) PDF (855 KB)( 293 )

  相关文章 | 计量指标