Please wait a minute...
通知公告
访问统计

总访问量

今日访问

在线人数

本期目录

  2016年 23卷 3期 刊出日期2016-06-28
  Artificial Intelligence

  Yuan Zheng, Wang Mei, Feng Xiao

  中国邮电高校学报(英文版), 2016, 23 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(16)60026-2

  摘要 ( 3565 ) PDF (475 KB)( 275 )

  相关文章 | 计量指标

  Gao Wen, Hu Yupu, Wang Baocang, Xie Jia

  中国邮电高校学报(英文版), 2016, 23 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(16)60027-4

  摘要 ( 3741 ) PDF (442 KB)( 349 )

  相关文章 | 计量指标

  Zhang Leyou, Zhang Jingxia, Hu Yupu

  中国邮电高校学报(英文版), 2016, 23 (3). doi: 10.1016/S1005-8885(16)60028-6

  摘要 ( 3425 ) PDF (487 KB)( 281 )

  相关文章 | 计量指标

  Zheng Ruijuan, Chen Jing, Zhang Mingchuan, Zhu Junlong, Wu Qingtao

  中国邮电高校学报(英文版), 2016, 23 (3). doi:

  摘要 ( 3385 ) PDF (441 KB)( 293 )

  相关文章 | 计量指标

  Wireless

  Zhuang Ling, Ma Long

  中国邮电高校学报(英文版), 2016, 23 (3). doi:

  摘要 ( 3011 ) PDF (743 KB)( 268 )

  相关文章 | 计量指标

  Yang Dong, Tian Xinji

  中国邮电高校学报(英文版), 2016, 23 (3). doi:

  摘要 ( 2926 ) PDF (399 KB)( 254 )

  相关文章 | 计量指标

  Tan Youyu, Pan Gaofeng, Zhao Hui

  中国邮电高校学报(英文版), 2016, 23 (3). doi:

  摘要 ( 3018 ) PDF (421 KB)( 263 )

  相关文章 | 计量指标

  Network

  Wu Yalong, Li Xi, Zhang Heli, Wang Ke

  中国邮电高校学报(英文版), 2016, 23 (3). doi:

  摘要 ( 3640 ) PDF (778 KB)( 785 )

  相关文章 | 计量指标

  Wang Qiyao, Li Zhengmin, Jin Yuehui, Cheng Shiduan, Yang Tan

  中国邮电高校学报(英文版), 2016, 23 (3). doi:

  摘要 ( 2962 ) PDF (1132 KB)( 245 )

  相关文章 | 计量指标

  Gui Xiaolin, Liu Jun, Li Chenyu, Lü Qiujian, Lei Zhenming

  中国邮电高校学报(英文版), 2016, 23 (3). doi:

  摘要 ( 3390 ) PDF (1648 KB)( 1194 )

  相关文章 | 计量指标

  Others

  Wang Yue, Wang Xiaojie, Mao Yuzhao

  中国邮电高校学报(英文版), 2016, 23 (3). doi:

  摘要 ( 3092 ) PDF (819 KB)( 238 )

  相关文章 | 计量指标

  Wang Liang, Chen Tao, Lin Xudong, Wei Peifeng, Liu Xinyue, Jia Jianlu

  中国邮电高校学报(英文版), 2016, 23 (3). doi:

  摘要 ( 2978 ) PDF (855 KB)( 268 )

  相关文章 | 计量指标