SFD-AGC algorithm with ADC digitalizing bit fully utilized and stable PAR
Wang Jie, Hu Xiaoguang, Guan Enyi, Ding Zhushun, Yao Yidong, Li Wen
SFD-AGC algorithm with ADC digitalizing bit fully utilized and stable PAR
Wang Jie, Hu Xiaoguang, Guan Enyi, Ding Zhushun, Yao Yidong, Li Wen
中国邮电高校学报(英文版) . 2017, (5): 8 -15 .  DOI: 10.1016/S1005-8885(17)60228-0