Please wait a minute...
News

Current Issue

2013, Vol.20 No.1 Publication date: 28 February 2013
Networks

SHU Jian, TAO Juan, LIU Lin-lan, CHEN Ye-bin, ZANG Chao

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60001-1

Abstract ( 2326 ) PDF (0 KB)( 348 )

References | Related Articles | Metrics

YANG Wei-dong, LI Pan, LIU yan, ZHU Hong-song

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60002-3

Abstract ( 1828 ) PDF (0 KB)( 288 )

References | Related Articles | Metrics

HUANG Dan, ZHENG Yi, CHEN Chang-jia

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60003-5

Abstract ( 1769 ) PDF (0 KB)( 344 )

References | Related Articles | Metrics

ZHANG Zhao-liang, LI Dong, HUANG Ting-pei, CUI Li

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60004-7

Abstract ( 1795 ) PDF (0 KB)( 344 )

References | Related Articles | Metrics

LIU Zhi-xin, DAI Li-li, MA Kai, GUAN Xin-ping

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60005-9

Abstract ( 1755 ) PDF (0 KB)( 291 )

References | Related Articles | Metrics

ZHAO Lu, BAI Guang-wei, SHEN Hang, TANG Zhen-min

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60006-0

Abstract ( 3103 ) PDF (0 KB)( 365 )

References | Related Articles | Metrics

SHA Chao, WANG Ru-chuan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60007-2

Abstract ( 2069 ) PDF (0 KB)( 310 )

References | Related Articles | Metrics

ZHANG De-dong, MA Zhao-feng, NIU Xin-xin, Peng Yong

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60008-4

Abstract ( 1785 ) PDF (0 KB)( 278 )

References | Related Articles | Metrics

TIAN Peng, TIAN Hui, GAO Li-qi, ZHANG Jun, WANG Meng

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60009-6

Abstract ( 1778 ) PDF (0 KB)( 292 )

References | Related Articles | Metrics

WU Di, LING Yan1, ZHU Hong-Song, LIU Jiang-Chuan, TAN Guo-Zhen

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60010-2

Abstract ( 2707 ) PDF (0 KB)( 299 )

References | Related Articles | Metrics

ZHAO Zhi-wei , WANG Yong-gang, BU Jia-jun

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60011-4

Abstract ( 1589 ) PDF (0 KB)( 328 )

References | Related Articles | Metrics

Wireless

HE Jie, FENG Da-zheng, Nicolas H. Younan, MA Lun

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60012-6

Abstract ( 1744 ) PDF (0 KB)( 308 )

References | Related Articles | Metrics

WANG Jun-xuan , ZHANG Yan-yan

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60013-8

Abstract ( 1703 ) PDF (0 KB)( 303 )

References | Related Articles | Metrics

YAO Yu-kun, WEN Ya-di, REN Zhi, LIU Zhi-hu

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60014-X

Abstract ( 1719 ) PDF (0 KB)( 288 )

References | Related Articles | Metrics

WEI Yao , WANG Wen-bo, PENG Mu-gen, MIN Shi-jun

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60015-1

Abstract ( 1744 ) PDF (0 KB)( 277 )

References | Related Articles | Metrics

JIN Xue-bo, DU Jing-jing, BAO Jia

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60016-3

Abstract ( 1736 ) PDF (0 KB)( 307 )

References | Related Articles | Metrics

Others

XIAO Feng , ZHOU Ya-jian, ZHOU Jing-xian, ZHU Hong-liang, NIU Xin-xin

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60017-5

Abstract ( 1753 ) PDF (0 KB)( 274 )

References | Related Articles | Metrics

YANG Tan , CUI Yi-dong, JIN Yue-hui

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, 20 (1). doi: 10.1016/S1005-8885(13)60018-7

Abstract ( 1727 ) PDF (0 KB)( 292 )

References | Related Articles | Metrics