Dynamic recovery for survivable virtual network embedding
LU Bo, HUANG Tao, SUN Xiao-chuan, CHEN Jian-ya, LIU Yun-jie
Acta Metallurgica Sinica(English letters) . 2014, (3): 77 -84 .  DOI: 10.1016/S1005-8885(14)60304-6