Urban scene recognition by graphical model and 3D geometry
任柯燕 孙汉旭 贾庆轩 WU Yao-hong Zhang Wei-yu GAO Xin YE Ping SONG Jing-zhou
Acta Metallurgica Sinica(English letters) . 2011, (3): 110 -119 .  DOI: 10.1016/S1005-8885(10)60072-6