Energy-balanced unequal clustering protocol for wireless sensor networks
JIANG Chang-jiang , SHI Wei-ren, XIANG min, TANG Xian-lun
Acta Metallurgica Sinica(English letters) . 2010, (4): 94 -99 .  DOI: 10.1016/S1005-8885(09)60494-5