Fairness optimization and power allocation in cognitive NOMA / OMA V2V network with imperfect SIC
Liang Xiaolin, Liu Qianlong, Cao Wangbin, Liu Shuaiqi, Zhao Shuhuan, Zhao Xiongwen
The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications . 2023, (6): 68 -81 .  DOI: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2023.1020