Characteristics and modeling of UAV-vehicle MIMO wideband channels
Liang Xiaolin, Ma Jiaxu, Cao Wangbin, Xu Jianpeng, Liu Shuaiqi, Zhao Xiongwen
The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications . 2023, (6): 60 -67 .  DOI: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2023.1012