Stability and Hopf bifurcation analysis in DCTCP congestion control
Cheng Zunshui, Jiang Jingna, Sun Dongsheng
The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications . 2023, (6): 30 -37 .  DOI: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2023.1015