Heuristic multistep attack scenarios construction based on kill chain
Cheng Jie, Zhang Ru, Wei Jiahui, Lu Chen, LvZhishuai, Lin Bingjie, Xia Ang
The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications . 2023, (5): 61 -71 .  DOI: 10. 19682/ j. cnki. 1005-8885. 2023. 0003