Quantum classifier with parameterized quantum circuit  based on the isolated quantum system
Shi Jinjing, Wang Wenxuan, Xiao Zimeng, Mu Shuai, Li Qin
The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications . 2022, (4): 21 -31 .  DOI: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.2016