Semantic segmentation of track image based on deep neural network
Wang Zhaoying, Zhou Junhua, Liao Zhonghua, Zhai Xiang, Zhang Lianping
The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications . 2020, (5): 23 -33 .  DOI: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2020.0023