Novel ladder patch monopole antenna for UWB application
Han Yu’nan,Ma Tao, Zhang Hongxin, Zhang Kexin, Dai Lin, Zhao Pengfei
Acta Metallurgica Sinica(English letters) . 2015, (6): 61 -65 .  DOI: 10.1016/S1005-8885(15)60695-1