Face anti-spoofing based on multi-modal and multi-scale features fusion
Kong Chao, Ou Weihua, Gong Xiaofeng, Li Weian, Han Jie, Yao Yi, Xiong Jiahao
Face anti-spoofing based on multi-modal and multi-scale features fusion
Kong Chao, Ou Weihua, Gong Xiaofeng, Li Weian, Han Jie, Yao Yi, Xiong Jiahao
中国邮电高校学报(英文版) . 2022, (6): 73 -82 .  DOI: 10.19682/j.cnki.1005-8885.2022.1004