Ant colony optimization based load balancing routing and wavelength assignment for optical satellite networks
Wen Guoli, Zhang Qi, Wang Houtian, Tian Qinghua, Zhang Wei, Xin Xiangjun
Ant colony optimization based load balancing routing and wavelength assignment for optical satellite networks
Wen Guoli, Zhang Qi, Wang Houtian, Tian Qinghua, Zhang Wei, Xin Xiangjun
中国邮电高校学报(英文版) . 2017, (5): 77 -86 .  DOI: 10.1016/S1005-8885(17)60236-X